Meer feiten nodig over vismigratie

LEEUWARDEN - De aanleg van een vismigratierivier door de Afsluitdijk is wel goed voor de visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer, maar het is niet duidelijk hoe groot het effect van de rivier precies zal zijn.

Daarvoor moet eerst onderzocht worden hoe de huidige migratie van vissen verloopt door de sluizen bij Kornwerderzand en Zurich.

Dat staat in de beoordeling van het milieueffectrapport voor de Nieuwe Afsluitdijk door de onafhankelijke Commissie milieueffectrapportage. Het rapport zelf is opgesteld door de initiatiefnemer; de provincie Fryslân.

Dat een vismigratierivier een positief effect heeft op de visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer, wordt niet door de commissie betwist. Onduidelijk is echter hoe groot dat effect precies is. Daarvoor is meer informatie nodig over de huidige vismigratie door de sluizen in het IJsselmeer, het effect van visvriendelijk sluisbeheer en de gevolgen van een vismigratierivier.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad

Achtergrond en documentatie op website Commissie Milieueffectrapportage (mer)