Meer doen met ‘werelderfgoed’

Vier jaar na de internationale erkenning voor het Waddengebied als werelderfgoed wordt er door ondernemers amper iets mee gedaan. Tot die conclusie komt de Waddenvereniging na een onderzoek onder tientallen recreatieve ondernemers. Op de lijst van de UNESCO staan bijna 900 bijzondere monumenten en natuurgebieden over de hele wereld.

De meeste ondernemers geven aan dat ze wel kansen zien, maar geen euro meer verdienen door de werelderfgoedstatus. Maandag is staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken op bezoek in het Waddengebied. Ze gaat onder andere naar de zandplaat Griend. Een rapport met bevindingen van de Waddenvereniging wordt aan de staatssecretaris aangeboden.