Meer controle op bodemdaling

De bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee blijft beperkt. Dat stelt de Commissie voor Milieu effect Rapportage die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) controleert.

Het is nog niet te zeggen of de natuur schade ondervindt van de gaswinning. Daarvoor is onderzoek nodig over een langere termijn.

De Commissie vindt dat de NAM meetprogramma’s om de daling in de gaten te houden, beter op elkaar moet laten aansluiten.

Meer informatie en het rapport van de auditcommissie