Meer bootjes in Noord-Fryslân

De voor miljoenen opgeknapte noordelijke elfstedenvaarroute begint zo langzamerhand resultaat op te leveren. Ondernemers uit het gebied zien dat het aantal vaarrecreanten flink toeneemt, maar er zijn ook kritische geluiden.

In het traject tussen Wier en de finish van de elfstedentocht op de Bonkevaart bij Leeuwarden zijn 15 bruggen verhoogd. Ook zijn sluizen aangelegd bij Wier, Berlikum en Aldeleie. Ook is het traject gebaggerd en toegankelijk voor bootjes met een diepgang van  1 meter 30 en een hoogte van 2 meter 40.