Meehelpen aan onderzoek naar mosselbanken

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op vrijdag 19 april 2013

Vanuit je luie stoel meehelpen aan onderzoek op de Wadden. Dat kan met camerabeelden van het project Mosselwad. In dit project staan verschillende vragen centraal. Welke factoren spelen een rol bij het herstel van de mosselbanken? En kunnen wij met ingrepen de aangroei van mosselbanken stimuleren? Een samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten onderzoekt waarom de mosselbanken, vooral die in de westelijke Waddenzee, nog steeds niet volledig zijn hersteld.

Mosselbanken zijn voor vele organismen een belangrijk ecotoop binnen de Waddenzee. Pogingen om mosselbanken aan te leggen zijn nog niet erg succesvol geweest. Proefbankjes op het Balgzand, bij Terschelling en Ameland verdwenen spoedig na aanleg. Vóórdat nieuwe pogingen worden ondernomen is het belangrijk inzicht te hebben in factoren die de overleving bepalen. Daarmee kan dan bij grootschaliger aanleg rekening worden gehouden.

Volledig bericht met instructies op website Natuurberichten