Maritiem Vliegkamp De Kooy blijft open

Dankzij een intensieve samenwerking tussen onder meer Defensie, de gemeente Den Helder, de Provincie Noord-Holland en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf is de toekomst van luchthaven Den Helder veilig gesteld. De deelnemende partijen hebben daartoe op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst getekend. De handeling vond plaats tijdens de Offshore Energy beurs in de Amsterdamse RAI.

De luchthaven Den Helder bestaat uit Maritiem Vliegkamp De Kooy en Den Helder Airport die gebruik maken van elkaars faciliteiten. Door de bezuinigingen bij Defensie stond het voortbestaan van De Kooy op de tocht. Om het operationeel te houden, was een grotere bijdrage (EUR 9,8 miljoen) van de regio nodig. De provincie wilde op haar beurt het vliegveld openhouden vanuit economisch oogpunt. Om tegemoet te komen aan die wens, werkt Defensie mee aan een verdere uitbreiding van het civiele vliegverkeer.

Havengebied
Naast de overeenkomst voor de luchthaven Den Helder, is inmiddels ook gestart met een gezamenlijke verkenning voor het Helderse havengebied. Bekeken wordt wat de meewaarde is van het civiel medegebruik van de Marinehaven.