Maatregelen Rijkswaterstaat voor bereikbaarheid van de Waddeneilanden

In samenwerking met gemeenten en rederijen voert Rijkswaterstaat een aantal maatregelen uit voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden. Kustwacht en Marine leveren hieraan ook een bijdrage.

Sleepboten/ijsbrekers
De ijsvorming in de Waddenzee levert beperkingen op voor de veerverbindingen met de Waddeneilanden. Er ligt veel ijs in de Waddenzee en met name in de havens en bij de veerinrichtingen kan het dichtvriezen. Sleepboten worden ingezet als ijsbrekers voor Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zodat veerboten van en naar het eiland kunnen blijven varen.

Inspectievluchten
Zowel Rijkswaterstaat als de Kustwacht voeren dagelijks inspectievluchten uit voor een goed zicht op de actuele situatie op de Waddenzee. Deze gegevens worden gecombineerd met de weervoorspellingen waarmee dagelijks een beeld ontstaat van te verwachten ijsgang op de betreffende lokaties. Op deze manier houdt Rijkswaterstaat de situatie nauwlettend in de gaten.

Maatregelen elders
Ook in de rest van het land neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de vaarwegen bevaarbaar te houden. Op een aantal vaarwegen wordt het ijs gebroken. Op het IJsselmeer en de Veluwerandmeren vindt nog steeds intensieve scheepvaartbegeleiding plaats. Enkele vaarwegen en diverse sluizen zijn gestremd wegens ijsvorming. Sluizen op hoofdvaarwegen worden waar mogelijk ijsvrij gehouden. Ook zijn op een aantal plaatsen de lichtboeien verwijderd en vervangen door ijsbetonning.