Maatregelen oliebestrijding kwetsbaar gebied oostkust Texel

Op verzoek van Rijkswaterstaat worden maatregelen ingezet om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen. Hiervoor worden ten noorden van de haven van Oudeschild absorberende materialen neergelegd.

Dit is de meest effectieve plaats om de olie te kunnen opnemen. Er is ook een skimmer aanwezig om de olie, waar mogelijk, uit het water te kunnen halen. Een andere maatregel is het zogenoemde dispergeren; het opbreken van de oliefilm middels het doorvaren van schepen. Dit versnelt de afbraak. Vanmiddag vindt dit plaats ten noorden van de kitesurfplaats.

 

Morgenochtend vindt er een gecoördineerde actie plaats tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat. De Kustwacht geeft vanuit het vliegtuig de locaties van de resterende lagen aan, zodat de schepen heel gericht kunnen dispergeren.

 

Rijkswaterstaat werkt in overleg met de aannemer, die namens de veroorzaker opruimt, en (natuur)beheerders aan de beste aanpak om de kwetsbare gebieden langs de kust te beschermen.

 

De laag bevindt zich aan de noordzijde van de haven ongeveer tot de IJzeren Kaap (Oosterend) en aan de zuidkant van de haven ligt een smalle strook. Rijkswaterstaat is door middel van monitoring middels vlieginspecties, rekenmodellen en deskundig advies tot bovengenoemde maatregelen gekomen.

 

Gisteravond is de haven van Oudeschild op Texel voorlopig twee dagen afgesloten naar aanleiding van verspreiding van olie buiten de haven.

 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Waddenzee en de bestrijding van olieverontreiniging op de Waddenzee.

Link naar artikel met foto