Lik-op-stuk-aanpak zomeroverlast Terschelling

Op Terschelling is afgelopen weekend gestart met de lik-op-stuk-aanpak van zomeroverlast. Deze doorlopende actie is een onderdeel uit het gezamenlijke Plan van Aanpak Zomeroverlast van de gemeente, politie, horeca, VVV en ondernemersverenigingen. In het eerste weekend werd een wildplasser bekeurd die direct € 120,- moest afrekenen.

Tijdens het zomerseizoen wordt Terschelling geconfronteerd met grote groepen jongeren die op het hele eiland zijn gehuisvest. De jongeren associeren hun vakantie vaak met met feest, veel drankgebruik, uitgaan en weinig of geen regels. Bewoners rond de uitgaansgebieden en jongerencampings ondervinden hiervan overlast. De betrokken partijen willen die overlast gezamenlijk terugdringen.

Bij de lik-op-stuk-aanpak voelen de overtreders de bekeuring direct in hun portemonnee. Dit heeft meer effect dan een acceptgiro die na zes weken thuis op de mat valt. Het gaat hierbij om overtredingen als openbare dronkenschap, ordeverstoring of een valse naam opgeven.

Het ministerie van Justitie had de mogelijkheid om direct de boete te innen afgeschaft. De politie en de gemeente zijn blij dat zij het voor elkaar hebben gekregen de lik-op-stuk-aanpak weer toe te kunnen passen. Het blijkt voor de Waddeneilanden een effectief instrument om de overlast terug te dringen.

Lik op stuk tarieven 2012