Lijst lopende vergunningen Natuurbeschermingswet Waddenzee

Deze week verzond staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de antwoorden op de vragen van kamerlid Dik-Faber over de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied.

Als bijlage werd bijgevoegd een lijst met alle lopende natuurbeschermingswet-vergunningen Waddenzee per 1 januari 2013.

Lijst met vergunningen
Antwoord kamervragen