LIFE-subsidie mogelijke nieuwe financieringsbron voor projecten kustverbetering

De provincie Groningen heeft samen met waterschap Hunze en Aa´s, Stichting Het Groninger Landschap en Groningen Seaports een aanvraag ingediend voor een LIFE-subsidie. Het gaat om een bedrag van circa vier miljoen euro voor kustverbeteringsprojecten rond de Eems-Dollard. E&E coördineert de onderlinge samenwerking en communicatie.

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Voor de totale programmaperiode, die loopt van 2014 tot 2020, is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa. Voor 2015 is in totaal € 240 miljoen beschikbaar.

Volledig artikel op website E&E