Lezing Boeren, Koningen en Zeevaarders

Op woensdag 13 maart 2013, zal om 19.30 uur, in de Kloosterhof, Brink 40, Assen een boeiende lezing worden gegeven door Danny Gerrets, Senior archeoloog ADC archeoprojecten over:

Boeren, koningen, zeevaarders. Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd.

Plaats en aanvang: 19.30 uur, de Kloosterhof, Brink 40, Assen.

In het verleden werd het terpengebied gedurende de IJzertijd en de Romeinse tijd gezien als de periferie van het continent. De grote ontwikkelingen die zich gedurende deze perioden in Zuid- en Midden-Europa voltrokken, leken aan dit gebied voorbij te zijn gegaan. De eenvoudige materiële cultuur van de terpbewoners in vergelijking met die elders in Europa deed het beeld rijzen van kleine, geïsoleerde locale boerengemeenschappen. Deze boeren stonden onder leiding van hoofdmannen wier macht zich niet verder uitstrekte dan de lokale gemeenschap.

De auteur begon zijn promotieonderzoek in 1996 in het kader van het toenmalige Frisia-project. Doel van dit project was de wortels van de machtsvorming gedurende Vroege Middeleeuwen te onderzoeken die uitmondden in het ontstaan van een Fries koninkrijk met historisch overgeleverde namen van koningen als Aldgisl en Redbad.
Gedurende het onderzoek kwam de aandacht echter steeds verder terug in de tijd te liggen.

Volledig artikel en meer informatie