Leiders CoWa in training voor incidentbestrijding op de Wadden

In 2014 en 2015 heeft Veiligheidsregio Fryslân functionarissen geworven die leiding kunnen geven aan het Coördinatieteam Waddeneilanden (CoWa).

 

Het CoWa is een team dat tijdens incidenten op een Fries Waddeneiland invulling geeft aan het multidisciplinaire incidentbestrijdingsproces. In zo’n team zitten vertegenwoordigers van verschillende hulpdiensten. De leider CoWa geeft leiding aan het team. Alle leiders CoWa krijgen in 2015 een opleiding aangeboden. Dit opleidingstraject is inmiddels gestart.