Leeg duinmeer op Terschelling

Het duinmeer Doodemanskisten bij West- Terschelling is de afgelopen week leeggepompt. Het Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer hebben met hulp van een eilander visser en zijn visfuiken, en met de hulp van vrijwilligers van ijsclub Noordpool, de laatste vissen gevangen en uitgezet in de polder van Terschelling.

Het meertje is leeggepompt en leeggevist zodat met de laatste fase van het ‘herstelproject Doodemanskisten’ kan worden gestart. Het project heeft als doel om de waterstand beter regelbaar te maken en de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zorgt voor de komst van bijzondere planten, het herstel van een duinmeer in een opener duinlandschap en een grotere kans op ijs in de winter. Voor de IJsclub is de aanleg van een nieuwe lichtinstallatie in het project meegenomen. De afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer al bomen gekapt. De komende tijd gaat aannemer Duinhof onder andere de oevers glooiend maken en paden verleggen, een water zuiverend rietveld aanleggen en de bodem van het meer opschonen.

In opdracht van Staatsbosbeheer en het Wetterskip Fryslan heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in elektrisch vissen in mei al onder andere vijftig palingen en dertig snoeken gevangen. Nu kwamen er nog eens 250 palingen en 30 snoeken in de netten. Omdat er deze keer ook is gevist met garnalennetjes, konden de kleinere vissen worden gevangen; dit resulteerde in de vangst van honderden stekelbaarsjes.
De komende tijd benut aannemersbedrijf Duinhof om Doodemanskisten zo droog mogelijk te houden/krijgen. Vanaf 19 augustus begint het bedrijf aan de grond- en baggerwerkzaamheden.

De provincie Fryslan, de gemeente Terschelling, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en IJsclub Noordpool leveren een bijdrage aan het herinrichtingsproject.