Landbouwgrond bedreigd door zout

Belangrijk landbouwgebied in Noordwest Friesland dreigt zijn waarde te verliezen door verzilting en een hoge waterstand, nu Frisia Zout tot 2021 doorgaat met zoutwinning. Dat zegt LTO Noord.

De boeren zijn teleurgesteld over het besluit. Ze hadden er op gerekend dat de zoutwinning in 2016 zou stoppen. Het waterpeil moet snel verlaagd worden, want op dit moment kan bij veel regenval bruinrot ontstaan bij pootaardappelen.