Lancering project Kiek over diek

In de beeldvorming van veel Nederlanders houdt Nederland op bij de stad Groningen. Dat is een misvatting. Daar boven ligt een van de meest fascinerende landschappen van Nederland: De Waddenkust. Een landschap noest en ongenaakbaar. Waar men weinig beschutting vindt, een welhaast geometrisch landschap gemaakt in samenspel tussen de natuur en mensen die de elementen wisten te trotseren.

Het landschap is in alle seizoenen overweldigend in zijn grootsheid en weidsheid. De natuur van het Wad en de kwelders met hun vogelmassa's maken op iedere bezoeker grote indruk. Akkers met vette klei, imposante boerderijen, dijken en wierden vertellen het verhaal van landaanwinning en bedijking, het verbond met de zee en de eeuwige strijd er tegen.

De zeedijk
Nergens is het landschap in al zijn facetten beter te beleven dan vanaf de zeedijk. Echter er zijn weinig mogelijkheden om de dijk te bereiken en deze zijn dikwijls zo onopvallend dat er alleen kenners ze weten te vinden. Eenmaal bij de dijk aangekomen zijn de mogelijkheden voor verdere verkenning beperkt.

Projectgroep
De projectgroep Kiek over Diek, een samenwerking tussen de provincie Groningen en haar gebiedspartners waaronder waterschap Noorderzijlvest, wil daar verandering in brengen. Het ontsluit de schatten van het Groninger kustgebied door de ontwikkeling van een doorgaande route langs en over de hele Groningse Waddenzeedijk, een route van 90 kilometer van Lauwersoog tot Nieuw Statenzijl.

Fietsroute
De toekomstige route voert langs verschillende attractiepunten zoals: uitkijk- en vogelposten, kustobjecten, informatiepunten en bezoekerscentra en doet dorpen en haventjes aan. Het project voorziet ook in aansluitingen met het achterland, zodat verschillende rondgaande routes mogelijk worden, die kust en achterland verbinden.

Met een fietsroute langs de Waddendijk wil de projectgroep de waddenkust en dijken toegankelijk maken en de onbekende rijkdom in dit noordelijkste deel van Groningen aanboren. Dit versterkt de binding van mensen met het Waddenlandschap, vergroot draagvlak voor behoud, herstel en ontwikkeling van dit landschap en vormt de aanzet voor herstel en ontwikkeling van de Waddennatuur en het cultuurhistorisch erfgoed. Het project moet een basis en een stimulans zijn voor het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten, arrangementen en evenementen, en daarmee een impuls voor activiteiten die de leefbaarheid in de regio versterken en de gevolgen van krimp tegengaan.

Masterproject
Kiek over diek is een masterproject van het Groninger Programma Waddenfonds. Dat programma is bij komst van het Waddenfonds opgesteld in samenwerking tussen provincie de beide waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en de vier kustgemeenten De Marne, Eemsmond, Delfzijl en Oldambt. Het programma is mee onderschreven door diverse maatschappelijke organisaties waaronder: het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, de Vereniging van Groninger Dorpen, ANWB, Kamer van Koophandel en LTO Noord.

Het project vergt een investering van 5,4 miljoen euro en wordt bekostigd met een subsidie van het Waddenfonds (2,7 mln) en eigen middelen van provincie Groningen (2,2 mln) en Groninger Waddengemeenten (500.000 euro).