Kwelders doen het goed tegen de normen in

Hallum - Sinds de jaren negentig krijgen de buitendijkse kwelders in Noord-Fryslân de gelegenheid hun gang te gaan. Dat heeft een grote soortenrijkdom opgeleverd, maar het stelt beheerder It Fryske Gea ook voor een ambtelijk probleem. Juist de soorten die vanwege richtlijnen op peil moeten blijven, lopen nu wat terug.

De eerste kwelders in het buitendijkse gebied kwamen begin jaren negentig in handen van It Fryske Gea. Sindsdien is het areaal van de beheerder uitgebreid tot bijna 4000 hectare. Het rapport De biodiversiteit van de Noord-Friese vastelandskust geeft voor het eerst een uitputtend overzicht van de huidige stand van zaken in het kweldergebied.

Een inventarisatie die zelfs de beheerder verraste, zegt Sietske Rintjema van de afdeling natuurkwaliteit van It Fryske Gea. "We keken echt op van het grote aantal insecten. Dat heeft alles te maken met de minder intensieve manier van beweiden. Daardoor komt de zeeaster veel meer voor. De zeeaster is een van de belangrijkste nectarbronnen op de kwelder en die draagt zo enorm bij aan de biodiversiteit."

Volledig artikel op website Friesch Dagblad.