Kweldercentrum Noarderleech geopend

Op vrijdag 4 oktober openden gedeputeerde Tineke Schokker en Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea officieel het Kweldercentrum Noarderleech. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen.

Even binnen kijken om buiten meer te zien, dat is het idee. Gedeputeerde Tineke Schokker noemt het informatiecentrum een voorbeeld van goede besteding van het Waddenfonds. Het centrum verstrekt de band tussen de burger en de natuur. Het onbemande Kweldercentrum Noarderleech vlakbij Hallum is vrij toegankelijk en iedere dag geopend van 8.30 tot 17.30 uur.

Overweldigende kweldernatuur
Het Kweldercentrum Noarderleech is de uitvalsbasis  voor het maken van lange wandelingen, boeiende excursies en mooie wadlooptochten. Een ontmoetingsplek voor verhalen en belevenissen uit het kwelderland en rustplaats voor fietsers langs de dijk. Daarnaast een inspirerende locatie voor gesprekken over de toekomst van natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks en voor interessante lezingen over cultuur en geschiedenis van het binnen- en buitendijkse gebied. Verder is het een werkplek van It Fryske Gea voor het beheer van de ruim 4.200 hectare slikvelden, pionierskwelders, hoge kwelders, dobben en zomerpolders.