Kwaliteitscommissie adviseert Waddenfonds: meer programmatisch werken

Sinds oktober 2012 is het Waddenfonds volop in beweging. Met het Pioniersprogramma zijn na een periode van stilstand tot nu toe veel uiteenlopende projecten gehonoreerd.

In korte tijd is €60 miljoen subsidie verleend. Hiermee is een totale investering van €169 miljoen in het Waddengebied gemoeid. Ook wordt volop gewerkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma en een subsidieprogramma. Deze komen in de loop van 2014 gereed. In de voorbereiding op deze nieuwe fase is door het Waddenfonds de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie om advies gevraagd. Deze vraag is hoe het Waddenfonds nog meer kwaliteit kan leveren.

Het advies van de commissie is vervat in de “Evaluatie Pioniersprogramma en het advies voor de aanpak van het Uitvoeringsplan 2014?2017 en subsidieprogramma’s”. De belangrijkste aanbevelingen van de commissie zijn: meer programmatisch en gebiedsgerichter werken, meer sturen op coalitievorming en integrale projecten. Daarnaast is meer additionaliteit van belang. Dit om uit te sluiten dat Waddenfondsmiddelen in de plaats treden van bekostiging van regulier beleid.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “De Kwaliteitscommissie heeft in korte tijd een bruikbaar advies opgeleverd. Bij ons aantreden was duidelijk dat we snelle slagen moesten maken. Dit om het Waddenfonds weer in beweging te krijgen, zodat er ook snel subsidies werden verleend. Dat is gelukt. Ik ben blij dat de kwaliteitscommissie onze werkwijze rond het Pioniersprogramma onder de loep heeft genomen. Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was, zijn hier bruikbare aanbevelingen uitgekomen. Deze nemen we ter harte en werken we verder uit. Zo kunnen we ons nieuwe Uitvoeringsprogramma een verdere kwaliteisimpuls geven. De commissie heeft dus haar meerwaarde zeker bewezen.”

Volledig artikel en download Evaluatierapport