Kustonderhoud Den Helder afgerond

Rijkswaterstaat is op 19 juni klaar met het kustonderhoud bij Den Helder. In de afgelopen zes weken is tussen Huisduinen en de Donkere Duinen 3,5 miljoen kubieke meter zand aangebracht op de zeebodem.

Het baggerschip heeft 195 keer heen en weer varen om het zand 12 kilometer ver op de Noordzee op te zuigen en voor de kust van Den Helder te storten. Met deze grote hoeveelheid zand is Den Helder de komende jaren goed beschermd tegen de zee.

De werkzaamheden
Door stromingen in de zee ontstaan van nature diepe geulen in de zeebodem. Voor de kust van Den Helder ligt zo’n diepe geul, die heel langzaam richting land beweegt. Om te voorkomen dat de kust verzwakt, heeft Rijkswaterstaat deze geul gedeeltelijk opgevuld met zand. Dit gebeurt onder een schuine hoek tegen de verticale wand van de geul. Zo schuift de geul weer een stuk zeewaarts.
 
Zonder zand geen Nederland
Het strand en de duinen, ze beschermen ons land al eeuwenlang tegen de zee en zijn een populaire plek voor recreatie. Maar ze blijven niet vanzelfsprekend op dezelfde plek liggen. Door zee en wind én de stijgende zeespiegel raken we voortdurend zand, en daarmee land, kwijt aan de zee. Als we niets doen, dan schuift de kustlijn langzaam landwaarts op. Samen met de waterschappen werkt Rijkswaterstaat daarom continu aan het onderhoud van de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en is een belangrijk deel van ons economisch hart gevestigd. Door het aanbrengen van zand op de zeebodem en de stranden houden we de kust op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.