Kunststofsteiger voor strandgasten Harlingen

Via een kunststofsteiger moeten strandgasten vanaf komend zomerseizoen schoon en prettig het water van de Waddenzee bereiken. Vandaag heeft het College van B&W besloten in totaal 200 m2 aan modulaire kunststofblokken aan te schaffen. Ook wordt er verkennend onderzoek gedaan naar de herkomst van het slik.

Met de modulaire blokken kan de gemeente op verschillende manieren een steiger aanleggen over het slik dat op het strand aanspoelt. Het is mogelijk twee steigers van 50 meter lang en twee meter breed te realiseren. Ook kan er gekozen worden voor een langere steiger met op het eind bijvoorbeeld een vierkant platform. De kunststof blokken kunnen daarnaast bij evenementen in de stad ingezet worden als drijvend podium.

Schoon en prettig naar het water
In het zomerseizoen van 2016 heeft de gemeente voor het eerst een proef gedaan met deze kunststof blokken. De ervaringen waren positief, maar de lengte (20 meter) was toen niet toereikend. De gemeente verwacht dat de aankoop van 200 m2 kunststofblokken voldoende is voor strandbezoekers om het water schoon en prettig te bereiken. Om de aanschaf van de kunststof blokken te bekostigen is besloten het opspuiten van het strand met nieuw zand één jaar uit te stellen. Na inspectie is namelijk gebleken dat er weinig zand van het strand is weggespoeld.

Onderzoek naar de herkomst van het slik
De gemeente is gehouden aan voorschriften en wetgeving die het niet zomaar mogelijk maken bijvoorbeeld een dam in zee te bouwen zodat het waddenslik tegen wordt gehouden. Dit komt omdat de Waddenzee een beschermd natuurgebied is. Voordat een structurele oplossing wordt bedacht om het slik tegen te houden, heeft de gemeente aan de universiteit van Delft gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de herkomst en de samenstelling van het slik dat op het Harlinger strand aanspoelt. Ook heeft de gemeente aan de universiteit gevraagd na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Met de uitkomsten van deze verkenning worden eventuele vervolgstappen bepaald.