Krijgt de Waddenzee na 3 jaar een eigen bord bij de snelweg?

Er ligt nu een definitief ontwerp voor de borden van Werelderfgoedgebied de Waddenzee. De borden moeten mensen vanaf de snelweg richting het gebied leiden. Er is al drie jaar overlegd over dat onderwerp met Rijkswaterstaat want het komt heel precies, zegt Werelderfgoed-aanjager Sjon de Haan. Hij hoopt nu al groen licht te krijgen van Rijkswaterstaat.

Donderdag is het Wad als Werelderfgoedgebied een belangrijk thema op de zogenaamde Waddenfondsdag in Groningen. Het Waddenfonds is er ooit gekomen ter compensatie voor de gaswinning onder het Wad.

De provincies gaan tegenwoordig over de verdeling van het geld. Dat wordt gebruikt om de ecologie en economie in het gebied te steunen.

In de toekomst zal het fonds meer inzetten op grote projecten die meerdere jaren duren, zegt gedeputeerde Klaas Kielstra. Hij is voorzitter van het Waddenfonds.