Komende jaren fors meer dijken aangepakt

Waterschappen en Rijkswaterstaat pakken tot 2020 op meer dan 80 plekken dijken, stuwen, sluizen en gemalen aan die niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit staat in het programmavoorstel 2015-2020 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het programmavoorstel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, met daarin de plannen voor de periode van 2015 tot 2020, werd op 24 juni aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
Programmering 2015-2020

Jaarlijks maakt het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma op basis van urgentie en het beschikbare budget een planning voor de volgende 6 jaar. Deze programmering wordt vervolgens als onderdeel van Deltaprogramma vastgesteld door de ministerraad.

Het programmavoorstel 2015-2020 bevat een groot aantal nieuwe projecten ten opzichte van het programma 2014-2019. Voor de uitvoering van deze projecten is een bedrag van 500 miljoen euro gereserveerd. Het Rijk betaalt 50% van de uitvoeringskosten, de waterschappen als collectief 40% en het uitvoerende waterschap 10%.

Volledig artikel op website Unie van Waterschappen