Kokkelaars krijgen keurmerk

"Op naar harlingen #msc #kokkels lossen, volop kokkels, mossels en..... #eidereenden op de #waddenzee dit jaar". Met deze tweet van 8 november typeerde kokkelvisser Rienk Nadema het vangstseizoen 2012 als geen ander.

De handkokkelvissers die in de Waddenzee actief zijn hebben het MSC-keurmerk voor duurzaamheid en verstandig bestandsbeheer gekregen in een jaar waarin er enorm veel kokkels op het wad liggen.

'Op handkracht verder'
Het is nog maar zeven jaar geleden dat de industriële, mechanische visserij op kokkels in de Waddenzee werd verboden. Een aantal vissers zijn toen overgegaan op de meer ambachtelijke, handmatige vangst van kokkels. De overheid stelde daar een beperkt aantal vergunningen voor beschikbaar. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende schelpdieren voor de wadvogels over zouden blijven. Bij elkaar oogsten de handkokkelaars nog geen tiende van de hoeveelheden die vroeger door de grote schepen werden opgevist.
 
Keurmerken
De handmatig geoogste kokkels kregen al eerder het keurmerk 'Waddengoud', dat wordt toegekend aan producten die op een milieuvriendelijke manier in het waddengebied worden geproduceerd. Dit keurmerk zorgde ervoor dat steeds meer koks in het waddengebied het streekproduct verwerken. Maar de hoofdmoot van de waddenkokkels gaat nog steeds in blik naar de landen rond de Middellandse zee, waar veel meer schelpdieren worden gegeten dan hier. Daarom is het MSC-keurmerk zo belangrijk. Dat is de internationale standaard voor duurzame visserijproducten.

Artikel op website Ecomare