KNAW onderwijsprijs naar onderzoek duurzame garnalenvisserij

In zijn onderzoek geeft Ruben Hoekstra een analyse van de verschillende vismethodes met de gevolgen voor de ecologische omgeving. Hij beantwoordt de vraag hoe de Nederlandse visserij duurzamer kan worden.

De ideale oplossing voor verduurzaming van de visserij is om een vistechniek te hanteren waarmee de opbrengsten worden verhoogd en waarbij de impact op het ecosysteem zo laag mogelijk is. Ruben Hoekstra laat zien dat een van de nieuwe technologische oplossingen om garnalen te vangen met minder bijvangst (de ‘brievenbus’) hoopgevend is, maar zeker nog niet perfect. Daarvoor moeten alle betrokken partijen volledig achter een duurzaam alternatief staan.

Meer informatie op website KNAW onderwijsprijs