Klein zeegras bij Griend

Tijdens een veldbezoek aan Griend op 18 februari jl. is op het wad rondom Griend een patch klein zeegras (Zostera noltii) ontdekt.

Bij deze bijzondere ontdekking zijn ongeveer 100 scheuten aangetroffen. In tegenstelling tot groot zeegras (Zostera marina) is droogvallend klein zeegras meerjarig. Dat wil zeggen dat de planten overwinteren in het wad, met name door te teren op de suikers en zetmelen die ze opslaan in de wortelstokken in de herfst.

Artikel op website zeegrasherstelwaddenzee.com