Kennisgeving proefboring t.b.v. gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog

Van 21 november 2014 tot en met 2 januari 2015 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage om één of twee proefboring(en) uit te voeren in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. Iedereen kan reageren op de ter inzage gelegde stukken met een zienswijze.

Van 21 november 2014 tot en met 2 januari 2015 zijn de ontwerpbesluiten, het MER, de Passende Beoordeling en de andere onderliggende stukken in te zien.

Document over de proefboring van het ministerie van Economische Zaken