Kening fan 'e Greide: burgerinitiatief toekomst weide- en cultuurlandschap

Kening fan 'e Greide is een burgerinitiatief dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. En al het leven en werken daarin en omheen. De bedreigde grutto, de koning van het weiland, staat symbool.

Om alle lagen van de bevolking te bereiken en te mobiliseren, worden er uiteenlopende, aansprekende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er streeksessies, onder meer op Ameland, en start op 12 februari een Collegetour. Ook vinden debatavonden en educatieprojecten plaats. Centraal staat steeds de samenhang en wisselwerking tussen economie, ecologie, maatschappij en cultuur. Want wat is het weidevogellandschap ons eigenlijk waard? Meer informatie op www.keningfanegreide.nl. Via de geintegreerde agenda kan men zich (gratis) aanmelden voor de activiteiten en evenementen.