Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken vertegenwoordigers van de Bruine Vloot, de Wadvaarders, kanoërs, (jacht)havens en overheden in de Fabriek in Leeuwarden.

Het gesprek ging met name over de achtergrond en de kansen voor dynamische zonering in Werelderfgoed Waddenzee. Dynamische zonering is een ander woord voor gebiedssluiting waarbij er beter rekening wordt gehouden met de natuur

Open als het kan
 Vroeger waren sommige gebieden maandenlang verboden toegang voor wadvaarders en andere recreanten. Tegenwoordig signaleert de Waddenunit wanneer gebieden open en dicht kunnen Daardoor gaan gebieden pas op slot als dat nodig is en open zodra dat kan. Hierdoor kunnen Wadvaarders op meer plekken in de Waddenzee komen, terwijl de natuur ongestoord blijft.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee

Meer informatie op website ik pas op het wad.