Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om het gebied Hollandse Kust (1.225 km2) en het gebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (200 km2).

Dat staat in de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de bewindslieden Kamp en Dijksma van Economische Zaken heeft ingestemd. De gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust.

Volledig artikel en documentatie op de website van de Rijksoverheid