Kaartenportaal WaLTER online

Een nieuwe tool en een mooie aanwinst voor de WaLTER website is het kaartenportaal.

Het Kaartenportaal omvat een thematisch geordende verzameling van ruim honderd kaarten die belangrijk worden geacht voor onderzoek naar de economische en ecologische status van het waddengebied. De digitale kaarten zijn geproduceerd of beschikbaar gemaakt door de onderzoekers binnen WaLTER. Hiervoor is veelvuldig gebruik gemaakt van verschillende data- en kaartservices van overheden en anderen. Deze interactieve tool is ontwikkeld door Minne Oostra van De Ontwikkelfabriek in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen.