Jonge Zeearend Lauwersmeer geringd

Medewerkers van SOVON en Staatsbosbeheer hebben vandaag in het Lauwersmeergebied een jonge Zeearend geringd. Op het nest zat een uit de kluiten gewassen mannetje van maar liefst 3,6 kilo.

Het jong kreeg een oranje ring van het Vogeltrekstation om de rechter poot, en een zwarte kleurring met inscriptie om de linker poot. Het was voor de eerste keer dat in het Lauwersmeergebied een jonge Zeearend werd geringd.

SOVON inventariseert al sinds eind jaren negentig jaarlijks het Lauwersmeergebied op broedvogels in opdracht van Staatsbosbeheer en de NAM. In 2009 vonden SOVON-medewerkers Romke Kleefstra en Peter de Boer reeds een zeearendnest, maar tot eileg kwam het toen nog niet. In 2010 werd er voor het eerst gebroed, maar het bevruchte ei kwam om onbekende redenen niet uit. Dit jaar was het raak. Het paar bouwde een nieuw nest en ondernam een broedpoging die succesvol lijkt te gaan zijn.
Niet alleen werd het jong gemeten, gewogen en geringd, ook werden er prooiresten op en rond het nest verzameld. De prooilijst wordt aangevoerd door de karper (11 exemplaren). Daarnaast werden veel watervogels aangetroffen, waaronder Grauwe Gans, Krakeend, Smient, Wintertaling en Meerkoet.