Jaarverslag Waddenfonds beschikbaar

In het afgelopen jaar heeft het Waddenfonds 22 miljoen euro kunnen investeren in 19 projecten. Deze projecten zijn in dit jaarverslag opgenomen in een totaaloverzicht van alle gehonoreerde subsidieaanvragen uit het afgelopen jaar. Ook is er geld gereserveerd voor meerjarige financiering.

Komend jaar gaat het Waddenfonds door op de ingeslagen weg. Ook in 2017 zal het Waddenfonds bijdragen aan duurzaamheid en vitaliteit van ecologie, wonen, werken en recreëren in het waddengebied. Dat is wat de betrokken provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen voor ogen staat: investeren in een vitale economie, een robuuste natuur en een bruisende samenleving in en rond onze Wadden.

Link naar jaarverslag op website Waddenfonds