Investeringen van 35 miljoen euro Eemshaven in offshore wind

De Eemshaven gaat flink profiteren dat Duitsland de windenergie veel verder wil ontwikkelen. Voor de noord-Duitse kust komen duizenden windmolens. Om deze in de toekomst vanuit de Eemshaven te kunnen bevoorraden gaat Groningen Seaports voor 35 miljoen euro investeren.

Geografisch gezien ligt de Eemshaven uitstekend ten opzichte van de beoogde windparken op de Noordzee. Met name in het Duitse deel van de Noordzee staat de bouw van duizenden windturbines gepland. En dit aantal zal vermoedelijk alleen nog maar toenemen nu men in Duitsland onlangs heeft besloten om af te zien van kernenergie en meer in wil zetten op windenergie. Een enorm marktpotentieel dus, wat grote kansen biedt voor de Eemshaven, als logistieke schakel en als vestigingslocatie.

Groningen Seaports zet dan ook vol in op de offshore wind sector door miljoenen te investeren in en rondom de Beatrixhaven. Onlangs heeft het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports haar goedkeuring verleend voor de voorgenomen investeringen. Het gaat om een totaalbedrag van circa 35 miljoen euro.

Volledig artikel op de Groninger Internet Courant