Inventarisatiefase Managementplan Eems-Dollard afgerond

Negen verschillende sectoren (zoals scheepvaart, recreatie en visserij) hebben zo’n 50 mogelijke maatregelen opgesteld die de natuur en waterkwaliteit van het Eems-estuarium moeten verbeteren. Deze inventarisatie vond plaats voor de totstandkoming van het Integraal Managementplan (IMP) voor de Eems-Dollard.

Alle 50 maatregelen hier opnoemen, gaat wat ver, maar het gaat ondermeer om maatregelen zoals ‘slimmer omgaan met slib’ en ‘anders varen’. De 50 maatregelen worden nu in onderlinge samenhang bekeken. Levert een maatregel misschien problemen op in combinatie met een andere maatregel of voor een andere sector?
 
Vanaf maart begint daarom een eerste ronde van gesprekken over de potentiële maatregelen. Een aantal deskundigen vanuit de vakgroep Natura 2000 praat steeds met een groep belanghebbenden van een of meerdere sectoren om de gesignaleerde conflicten en synergieën uit te diepen. De resultaten daarvan worden verwerkt in het IMP.
 
Gesprekken in Groningen
De gesprekken worden begeleid door DLG en vinden plaats in het Provinciehuis in Groningen. De eerste gesprekken zijn gepland op:
 •13 maart (jacht en vrije tijd/toerisme)
 •25 maart (landbouw en visserij)
 •3 april (ruimtelijke ordening)
 •8 april (KRW, Hoogwater/kustbescherming, scheepvaart/havens en Industrie)
 
Wilt u aanwezig zijn of algemene informatie over de afstemmingsgesprekken?
Contact: Alex Schuiling (secretaris IMP) a.j.schuiling@dlg.nl
 
Integraal Management Plan (IMP)
Het IMP is een planvorm voor het beschermen van een Natura 2000-gebied. Deze Duitse manier van werken heeft zich eerder bewezen bij ondermeer het Elbe-estuarium. Vandaar dat ook Nederland hier mee aan de slag wil voor het Eems-estuarium, dat we immers delen met de Duitsers. Het IMP vormt voor Nederland de basis voor het Beheerplan Natura 2000 voor zover het de instandhouding van de Natura 2000 waarden van de Eems Dollard betreft. De verwachting is dat het IMP eind 2014 klaar is voor gebruik.
http://www.ee-eemsdelta.nl/over-eems-dollard/imp 

Zie ook de website van het programma Rijke Waddenzee