InterWad gooit hoge ogen op Europese conferentie Kust Informatie Systemen

Op uitnodiging van de Europese Commissie (Directoraat Generaal Milieu) verzorgde InterWad op 6 mei jl.een presentatie in Marseille over de wijze waarop zij haar Kust Informatie Systeem ontsluit op www.waddenzee.nl. Op basis van de uitkomsten van de conferentie worden nieuwe voorstellen verwacht voor verdere ontwikkeling van Kust Informatie Systemen in Europa.

De benadering die InterWad volgt viel op positieve wijze uit de toon door geografisch kaartmateriaal (Watlas) over de Waddenzee én achterliggende informatie (Waddenbarometer/ Feiten en figuren) gebruiksvriendelijk te integreren. Het gaat dan niet alleen om ecologische gegevens, maar ook om sociaal-economische indicatoren en onderwerpen als verkeer en vervoer.
 
Waar andere Informatiesystemen zich vaak richten op professionals, richt InterWad zich laagdrempelig op informatiebehoeften van diverse doelgroepen en belanghebbenden. Bovendien maakt zij op technisch gebied gebruik van Open Standaarden, waardoor kaartmateriaal eenvoudig uitgewisseld kan worden en beschikbaar komt voor derden. Het Kust Informatie Systeem is ontwikkeld samen met het Groninger adviesbureau Geon.
 
InterWad ontwikkelt en beheert de website www.waddenzee.nl in opdracht van alle waddenoverheden.

Meer informatie op deze pagina