Interactieve natuurkaart Waddenzee beschikbaar

‘Biobouwers zoals mosselbanken en zeegrasvelden spelen een sleutelrol bij het ontstaan en behouden van de (bio)diversiteit in de Waddenzee.’ Met deze hypothese als basis heeft het Waddenfondsproject Waddensleutels gewerkt.

Helaas zijn veel biobouwende soorten in de Waddenzee verdwenen of sterk afgenomen. Overheden, natuurorganisaties en andere partijen werken aan het herstel van een rijke Waddenzee, waar de kenmerkende soorten weer volop aanwezig zijn. Binnen het project Waddensleutels hebben natuurorganisaties en onderzoeksinstellingen de krachten gebundeld om te onderzoeken wat het belang is van biobouwers en hoe we deze soorten weer terug kunnen krijgen in de Waddenzee.

Waddensleutels is een samenwerking van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Het project is in 2010 gestart en wordt in 2015 beëindigd. De nieuwsbrieven en andere informatie die gedurende het project zijn gerealiseerd vindt u op de pagina’s nieuws, in de media en onder downloads. Op 16 april 2015 presenteren we de eindresultaten. De belangrijkste bevindingen hebben we samengevat in het gemakkelijk leesbare magazine ‘Waddensleutels’.

Meer informatie treft u aan in de interactieve kaart van de Waddenzee met informatie over soortenrijkdom en kansen voor herstel in de Waddenzee. De basis voor deze interactieve kaart is het rapport ecotopen- en kansenkaart.