Intentieverklaring toekomst Eemsdelta

Méér economie en méér ecologie in de Eemsdelta

De Eems voor allen, allen voor de Eems
Méér economie en méér ecologie in de Eemsdelta

Gisteren hebben bedrijfsleven, natuurorganisaties en overheden op 10 meter hoogte boven de Eemshaven getekend voor een toekomst met duurzame groei in Eemsdelta. Zij zetten hun handtekening onder de intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans. De kunstenaars van Geen Kunst begeleidden de ceremonie. Op een hoogwerker bouwden zij Club Manifestuarium, Club M, een club van mensen die zich inzet voor meer economie en meer ecologie en een gezond milieu in de Eemsdelta aan het Eems-Dollard estuarium.

De ondertekenaars zijn: SBE, Groningen Seaports, NOM, Waterbedrijf Groningen, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Provincie Groningen, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (namens het rijk), Rijkswaterstaat, Gemeente Appingedam, Gemeente Delfzijl, Gemeente Eemsmond, Gemeente Loppersum, Gemeente Oldambt, Waterschap Hunze en Aa's en Waterschap Noorderzijlvest.

LTO en VNO NCW hebben de provincie een brief gestuurd. Beide partijen geven aan dat zij uitdrukkelijke wens hebben om een constructieve inbreng te geven bij het uitwerken van de intentieverklaring in concrete projecten.