Innovatieprogramma Slib een stap dichterbij

Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. Eén van de maatregelen om daar wat aan te doen is het slib uit het systeem halen. Een meerjarig Innovatieprogramma Slib moet daarvoor oplossingsrichtingen gaan bieden.

Strategy Works, een Rotterdamse adviesbureau, deed in opdracht van Economie & Ecologie in Balans (E&E) en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) deze zomer onderzoek naar de haalbaarheid van een meerjarig Innovatieprogramma Slib. Initiatieven en ideeën werden geïnventariseerd, het draagvlak onder stakeholders verkend.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee