Innovatie mosselsector goed voor Waddenzee

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie(EL&I) maakte maandag 9 mei tijdens een werkbezoek aan de Waddenzee kennis met de verduurzaming van de mosselsector en het programma 'Naar een Rijke Waddenzee'.

Voortgangsrapportage

Uit de voortgangsrapportage uit maart 2011 over het natuurherstelprogramma in de Waddenzee en de overgang naar een duurzamere mosselzaadvisserij blijkt dat de inzet op innovatieve visserijtechnieken in de Waddenzee succesvol is.

Transitie duurzame mosselsector

De mosselsector, vier natuurbeschermingsorganisaties en de Rijksoverheid sloten in 2008 een convenant over natuurherstel en de transitie van de mosselsector. Het convenant beschrijft het proces naar duurzame mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee.

Het is de bedoeling dat in 2020 de visserij op natuurlijke mosselbanken is vervangen door winning van mosselzaad met andere vistechnieken zoals mosselzaadinvanginstallaties (MZI's). De verwachting is dat MZI's dan de belangrijkste bron van mosselzaad zijn. Deze duurzame vorm van mosselzaadvisserij wordt nu stapsgewijs ingevoerd.

Het convenant mosseltransitie en natuurherstel wordt uitgevoerd binnen het programma naar een Rijke Waddenzee, waarin Rijk, regionale overheden, natuurorganisaties en gebruikers samenwerken aan natuurherstel en een duurzaam gebruik van de Waddenzee.

Link naar artikel met video Rijksoverheid 

Meer informatie programma 'Naar een Rijke Waddenzee'