Innovatie en internationale samenwerking op het Wad

Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het water, de zeebodem en het grootste deel van de kust in het Waddengebied.

In het jaaroverzicht ‘Rijkswaterstaat in het Waddengebied’ leest u hoe wij zorgdragen voor het UNESCO Werelderfgoed.

Onze focus is gericht op op een balans in het integrale beheer van de hele Waddenzee: waterveiligheid en kustbeheer, bereikbaarheid van de eilanden, veiligheid voor scheepvaart, waterkwaliteit en duurzaam economisch medegebruik. Hierbij werken we nauw samen met andere beheerders. In het jaaroverzicht leest u de highlights van ons werk in het afgelopen jaar.

 

Bijvoorbeeld over het Natura 2000-beheerplan Waddenzee dat is vastgesteld dat richting geeft aan natuurbeheer en natuurontwikkeling. Hoe we zorgen voor schoon water, wat een belangrijke voorwaarde is voor de rijke natuur. Daarnaast leest u over innovatieve technieken om data te verzamelen, waarmee we beter kunnen inspelen op de zeespiegelstijging. Ook de internationale samenwerking in de Eems-Dollard en de verruiming van de vaargeul Eemshaven–Noordzee komen aan bod.

Artikel op website Rijkswaterstaat