Inloopbijeenkomsten verbetering Waddenzeedijk

Informatie over werkzaamheden in Zwarte Haan, Holwerd en Wierum

Wetterskip Fryslân organiseert op 8, 15 en 24 maart inloopbijeenkomsten voor belangstellenden over de verbetering van de Waddenzeedijk langs de Friese kust. De werkzaamheden aan de dijk starten op 1 april en eindigen op 1 oktober 2016. Het gaat om een traject van zo’n 13 kilometer, verdeeld over vier gebieden ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum.

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in restaurant Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie (dinsdag 8 maart), de multifunctionele accommodatie (MFA) in Holwerd (dinsdag 15 maart) en het café in Wierum (donderdag 24 maart). Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van Wetterskip Fryslân en aannemer Heijmans verstrekken doorlopend informatie over de geplande werkzaamheden.

Dijk Wierum 

De dijk bij Wierum is een van de drie locaties waar Wetterskip Fryslân de Waddenzeedijk gaat verbeteren. Foto: Daniël Hartog.

Elastocoast
In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat Heijmans de Waddenzeedijk verbeteren. De zeedijk voldoet op enkele locaties niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De bestaande bekleding aan de onderkant van de dijk aan de zeezijde krijgt over een lengte van 13 kilometer een laag elastocoast: breuksteen gemengd met een sort superlijm dat de dijk duurzaam beschermt tegen erosie en de zwaarste weersomstandigheden. Dankzij dit innovatieve materiaal kan het project in een korte periode worden uitgevoerd. Wetterskip Fryslân is het eerste waterschap dat elastocoast op grote schaal gaat toepassen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkverbetering is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Via dit programma verbeteren de waterschappen en Rijkswaterstaat op 88 plaatsen in Nederland voor ruim 3,2 miljoen de waterkeringen. Zo voldoen de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen, nu en in de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/hwbp.