Inloopbijeenkomst versterking Waddenzeedijk Texel

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. De Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Het gaat hier om ongeveer 17 kilometer. Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor het versterken van de dijk.

We moeten de dijk nu op meer punten aanpakken. Zo zal naast het versterken van de buitenbekleding ook op meer plaatsen aan de binnenkant van de dijk worden gewerkt. In 2009 is de startnotitie Waddenzeedijk Texel vastgesteld. Hierin staan de verschillende varianten voor het vervangen van de dijkbekleding, het verhogen van de dijk en het versterken van de dijk beschreven. Inmiddels moet in de dijkversterkingsplannen ook rekening worden gehouden met alle mogelijke gebeurtenissen die in de komende 50 jaar kunnen optreden en invloed hebben op de veiligheid van de afgekeurde dijksecties. Daardoor is de informatie in de startnotitie op sommige onderdelen niet meer actueel. Wij moeten de dijk nu op meer punten aanpakken. Zo zal naast het versterken van de buitenbekleding ook op meer plaatsen aan de binnenkant van de dijk worden gewerkt. De afgelopen maand hebben wij in aanvulling op de startnotitie een oplegnotitie opgesteld. Deze ligt vanaf 4 oktober voor een duur van zes weken ter visie en kan bekeken worden op onze website, op ons kantoor in Heerhugowaard en op het gemeentehuis Texel in Den Burg. Zienswijzen kunnen tot en met 16 november 2011 worden ingediend.

Inloopbijeenkomst woensdag 12 oktober
Vanwege de inspraakprocedure organiseren wij voor direct betrokkenen en belang-hebbenden op woensdag 12 oktober een inloopbijeenkomst in het bedrijfsrestaurant De Lepelaar in het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg. Tussen 15.30 uur en 19.00 uur kan iedereen vrij inlopen en vragen stellen over het project, de planning en de inspraakperiode.