Initiatief behoud maritieme geschiedenis waddengebied

Onlangs is de ‘Stichting Maritiem Erfgoed Gouden Eeuw Waddengebied’, kortweg genoemd ‘Stichting 1666’, opgericht. Een initiatief van twee onderzoekers naar de maritieme geschiedenis in dit gebied, historicus dr. Anne Doedens uit Maartensdijk en de Vlielander geschiedschrijver Jan Houter. Hoofddoel van deze stichting is het behoud van het maritieme erfgoed uit de Gouden Eeuw in het zeegebied tussen de eilanden Vlieland en Terschelling en de havenstad Harlingen.

Aanleiding tot het oprichten van deze stichting was het definitief in gang zetten van de publicatie van een boek van Doedens en Houter. Op 19 en 20 augustus van het jaar 1666 vonden in de driehoek Vlieland, Terschelling en Harlingen bijzondere activiteiten op maritiem gebied plaats, die leidden tot de ondergang van de grootste koopvaardervloot ooit en de vernietiging van het dorp West-Terschelling. Vluchtende opvarenden van de schepen spoedden zich naar de vaste wal, met name naar Harlingen waar de Friese admiraliteit gevestigd was. Omdat op 19 en 20 augustus Admiraal De Ruijter en zijn collega Tromp een grote prestigestrijd uitvochten in de Zeeuwse Wielingen, hadden de Engelsen vrij spel op de Noordzee en konden zij vrij hun plannen uitvoeren. Achteraf bezien een grote schande: nederlagen die vermeden hadden kunnen worden zijn nooit populair. Waarschijnlijk daarom is er nadien weinig officiële geschiedschrijving over deze rampen verschenen. De ramp werd gewroken door de tocht van De Ruyter naar Chatham het jaar daarop en de verovering van de Royal Charles.

Artikel op website maritiemnieuws.nl