Informatiemarkt vismigratie en noodzakelijk onderhoud Afsluitdijk

Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 6 maart in Den Oever en op donderdag 13 maart in Kornwerderzand een informatiemarkt voor omwonenden en belangstellenden. Onderwerpen zijn de werkzaamheden die vanuit Kaderrichtlijn Water en noodzakelijk onderhoud dit jaar in uitvoering gaan.

Rijkswaterstaat voert dit en komend jaar noodzakelijk onderhoud uit aan de sluizen en bruggen van Kornwerderzand en Den Oever. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de vistrek door de sluizen van de Waddenzee naar het IJsselmeer bevorderen. De bij Kornwerderzand en Den Oever aan te leggen zoutwaterafvoersystemen verwijderen het zoute water dat daarbij binnenkomt. Bij Den Oever wordt een vispassage aangelegd.
 
Op beide avonden is ook afvaardiging van de projecten Afsluitdijk (de versterking van de dijk) en het regionale initiatief De Nieuwe Afsluitdijk (Waddenpoort Den Oever, Vismigratierivier en vergroting sluis Kornwerderzand) aanwezig om vragen te beantwoorden.
 
Informatiemarkten
  Donderdag 6 maart 2014 van 19.00-21.00 uur in Den Oever, Het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a
  Donderdag 13 maart 2014 van 19.00-21.00 uur in Kornwerderzand, Kazemattenmuseum, Afsluitdijk 5
 
Informatie is ook verkrijgbaar via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 en via de projectpagina Verbeteren vismigratie Afsluitdijk.