Informatiehuis Marien: gegevens boven water

Het Informatiehuis Marien (IHM) is een gemeenschappelijk initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM), Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI), en Defensie. Deze departementen zijn alle drie actief op de Noordzee, waar ze informatie over ecologie, bodem en waterkwaliteit verzamelen.

Het doel van het Informatiehuis Marien is om de verschillende informatievragen van de mariene partners te bundelen en te vereenvoudigen. Daarnaast wil het Informatiehuis Marien de beschikbare gegevens over de Noordzee via één plek beschikbaar stellen. Zodat overheden en professionele gebruikers deze informatie beter kunnen vinden én hergebruiken.

Eerste fase. Het Informatiehuis Marien bevindt zich op dit moment, najaar 2011, in de eerste fase. Er wordt hard nagedacht over de ‘inrichting’ van het informatiehuis. Daarnaast ligt de nadruk op het ontsluiten van informatie over de Noordzee, die wordt gegenereerd binnen twee specifieke pilotprojecten: Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee en Zandmotor.

Efficiëntieslag. In de volgende fase zal het Informatiehuis Marien ook andere mariene data en informatie gaan aanbieden. Daarnaast willen de deelnemende ministeries een efficiëntieslag maken. Het is de bedoeling om de diverse vragen te bundelen en de informatie gezamenlijk in te winnen en te analyseren. Zo werken we samen aan een efficiëntere en meer slagvaardige overheid. De bijbehorende website is nog in ontwikkeling.