Informatiebijeenkomst verbetering Waddenzeedijk Ameland

Het Wetterskip Fryslan organiseert op maandag 23 juni 2014 om 20.30 uur een informatiebijeenkomst over de verbetering van de Waddenzeedijk in Hotel Hofker in Nes.

Wetterskip Fryslan treft voorbereidingen voor de uitvoering van het dijkverbeteringsproject op Ameland. Het contract voor de uitvoering van het project is afgerond. Op 4 juni is gestart met de inschrijvingsfase voor vijf geselecteerde aannemers. Deze aannemers zullen zich in de periode van
juni - oktober voorbereiden op de inschrijving, waarna begin december volgens huidige planning de gunning kan plaatsvinden. Daarna bereidt de geselecteerde aannemer de uitvoering van het werk voor, zodat begin april 2015 de werkzaamheden van start gaan. Volgens de planning op dit moment duurt het project drie jaar en wordt het eind 2017 opgeleverd. De versterkte waterkering voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater.

Programma
Op maandagavond 23 juni organiseert Wetterskip Fryslan een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Hofker. In verband met de start van de inschrijvingsfase wordt u geïnformeerd over de inhoud van het contract en wat dat betekent voor alle
belanghebbenden. U bent hierbij van harte welkom!

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wetterskip Fryslan: omgevingsmanager Johannes Veenstra (jveenstra1@wetterskipfryslan.nl) of projectassistente Sietske Beuckens (sbeuckens@wetterskipfryslan.nl). Zij zijn beiden telefonisch bereikbaar via 058 292 22 22.