Informatieavonden over Natura 2000-beheerplannen Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone

Vanaf eind november organiseert het Rijk informatieavonden over de ontwerpbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in het Waddengebied.

Op 30 november vindt de bijeenkomst plaats over het ontwerpbeheerplan Texel. Op 11 december vindt de informatiebijeenkomst plaats over de ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone.

In de plannen staat onder meer welke maatregelen de komende zes jaar getroffen worden om de beschermde natuur in deze gebieden te beschermen. Tijdens de bijeenkomst informeren specialisten over de geplande herstel- en beschermingsmaatregelen, de consequenties voor vergunningverlening en het toekomstige gebruik van het natuurgebied.

Volledig bericht met documentatie op website provincie Noord-Holland