Informatieavond Toeristisch programma Friese Wadden

Op maandag 3 juni vindt een informatieavond over het Toeristisch programma Friese Wadden plaats. Het begint om 20.00 uur. Locatie is de aula van het VMBO te Midsland op Terschelling.

In opdracht van de provincie Fryslân en de 10 waddengemeenten werkt bureau NL RNT aan de totstandkoming van het ‘Toeristisch Programma Friese Wadden’, een investeringsprogramma om het toerisme in en naar het Waddengebied te stimuleren en/of aan te passen aan de veranderende vraag.

Via gesprekken met belanghebbenden en input vanuit de provincie en gemeenten is het bureau gekomen tot een definitief concept. Voordat daarover besluitvorming plaatsvindt door gemeenten en provincie, wil NL RNT de uitkomsten presenteren aan iedereen die belangstellend is of actief betrokken is geweest.

Tijdens de bijeenkomst zal het projectteam een presentatie verzorgen over het Toeristisch programma: de aanleiding, het verloop van het proces, welke keuzes zijn gemaakt en welke acties hieraan verbonden kunnen worden. Ook wordt stilgestaan bij het vervolgproces en is er voor de aanwezigen de mogelijkheid om (nieuwe) projecten naar voren te brengen.