Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben gisteravond het Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020 ondertekend. Hiermee conformeren de ondertekenende partijen zich aan een gezamenlijke visie voor groei en verduurzaming van industrie, werkgelegenheid en economie in de regio.

De ondertekenende partijen leggen daarmee het fundament onder het verder uitbouwen van de samenwerking. De provincie stelt een programmamanager aan om de gezamenlijke ambities vorm te geven.

 

Voor de toekomst van de chemische industrie in de Eemsdelta is het van essentieel belang dat de industrie in de regio verduurzaamt. Hiervoor gaan de landbouw-, chemie- en energiesector in de Eemsdelta actief samenwerken. De Eemsdelta moet in de toekomst de belangrijkste regio voor biochemische industrie in Nederland worden. Door uitbreiding van de bestaande industrie ontstaan er meer banen in de regio en wordt de economie verstevigd.

Volledig artikel op website ee-eemsdelta.nl